Annet

Bilde

Strøtekst

Akkurat som folk i dag forestiller seg at det fins liv på andre planeter, var de gamle skandinavene ikke i tvil om at det vrimlet av troll med onde hensikter i de uutforskede skogene og fjellene.
Rundt år 1200 sammenfattet en skald på Orknøyene den vanlige holdningen til uvesenet: «Det er ikke mye som er verre enn troll».

 

Endre teksten